ISO 14001

Et ISO 14001-sertifikat viser at vårt miljøstyrings-system er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene våre at de kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

​http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm

554288410 1

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for emballasje. Som kontrollmedlem sørger Hygienisk Vask og Rens for at vi og alle våre leverandører har returordninger på emballasje.

http://www.grontpunkt.no/

110071455 1

Tekstiler

​Når man skal velge tekstiler så er det viktig for oss å velge en leverandør som opererer på en bærekraftig måte. Vi krever at våre leverandører tar samfunnsansvar i hele verdikjeden. Dette er med på å sikre at våre kunder kan være trygg på at utleietekstiler er framstilt på en bærekraftig måte samt at det er av høy kvalitet. Våre utleietekstiler er ØKO-TEX merket og at leverandøren er medlem i IEH – Intiativ for etisk handel.